Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan (ver)nieuw(d) plan van aanpak Impuls Brede School en buurtsportcoaches

Uitvoering geven aan (ver)nieuw(d) plan van aanpak Impuls Brede School en  buurtsportcoaches
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Op basis van een onderzoek uit 2016 is het jaar 2017 benut als een overgangsjaar. In dit jaar zijn gesprekken gevoerd met diverse betrokken instellingen, organisaties en sportvereniging (waaronder onderwijs en welzijnswerk) over een aangepaste aanpak van de inzet van combinatiefunctionarissen. In 2017 heeft hier vervolgens besluitvorming over plaatsgevonden die als basis is meegenomen in de subsidieverstrekkingen voor het jaar 2018.