Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Uitvoering van een (door)ontwikkeling en versterking van Straathoekwerk

Uitvoering van een (door)ontwikkeling en  versterking van Straathoekwerk
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In 2017 is het Straathoekwerk actief betrokken bij de nieuwe afspraken met welzijnsorganisaties over het aanbieden van breed welzijnswerk voor alle leeftijden. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk welzijnsplan, waarin het Straathoekwerk vanaf 2018 ook aanbod heeft voor (jong)volwassenen èn ruimte heeft voor intensieve begeleiding van jeugdigen met complexe problematiek (voorheen 'Doorbraak').Toelichting

--
Kwaliteit

De organisaties voor welzijnswerk, waaronder het Straathoekwerk, hebben voor 2018 een gezamenlijk plan ingediend voor het uitvoeren van welzijnsactiviteiten voor alle leeftijden. Straathoekwerk heeft hierin een specifieke taak. Vanaf 2018 is sprake is sprake van een doelgroepuitbreiding (volwassenen). In het jaarplan is zichtbaar dat het Straathoekwerk zich ook richt op continueren van hun ondersteuning aan een beperkt aantal (jong)volwassenen. Daarnaast is het Straathoekwerk een belangrijke samenwerkingspartner voor het CJG.