Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet

Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In juni 2016 is de hemelwatervisie door de Raad behandeld. Onderdeel van deze visie is het uitvoeringsprogramma. Ten behoeve van de aanpak wateroverlast Elspeet is hierin een bedrag geraamd van 5,5 miljoen euro. Deze wordt uitgespreid over 3 fases gedurende meerdere jaren. Elke fase wordt bestuurlijk voorgelegd. Fase 1 is nu in uitvoering voor een bedrag van ca 1 miljoen euro. Na dit jaar wordt fase 1 geëvalueerd en wordt er een voorstel gedaan voor fase 2.