Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Voorbereiden van onderzoeken (via dorps- en buurtverenigingen) van mogelijkheden zelfwerkzaamheid bij onderhoud openbare ruimte door bewoners

Voorbereiden van onderzoeken (via dorps- en buurtverenigingen) van mogelijkheden zelfwerkzaamheid bij onderhoud openbare ruimte door bewoners
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Maakt onderdeel uit van nieuwe groenbeleidsplan 2018-2028. Voorbereiding hiervan is gestart in 2017 me t  o.a. nulmeting en interviews stakeholders