Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Voortzetting inspanningen voor het in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

Voortzetting inspanningen voor het in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In het kader van de Participatiewet/Banenafspraak heeft het college de ambitie uitgesproken om van 2015 t/m 2019 elk jaar iemand met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

De inspanningen voor het inzetten van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt zijn in 2017 op verschillende manieren voortgezet. Soms door een aanstelling bij gemeente Nunspeet; vaker door bijvoorbeeld detachering of door uitbesteding van werk aan de Inclusiefgroep.

Tot en met ultimo 2017 hebben we 1,8 banen binnen gemeente Nunspeet ingevuld door kandidaten uit de doelgroep Banenafspraak.   Daarvan is 1 medewerkster aangesteld vanuit de vrijgekomen formatie in het kader van de regeling Generatiepact.

In een notitie aan de commissie AB hebben wij aangegeven dat aanstelling van kandidaten uit deze doelgroep niet verder mogelijk is binnen de bestaande formatie en personeelsbegroting.

De raad heeft voor 2018 en verder structureel € 40.000,= beschikbaar gesteld om meer kandidaten uit de doelgroep aan te kunnen stellen.