Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

We voeren samen met de schoolbesturen een gemeenschappelijke agenda uit.

We voeren samen met de schoolbesturen een gemeenschappelijke agenda uit.
Portefeuillehouder
L. van der Maas

In de onderwijsagenda zijn vier thema’s vastgelegd, welke de volgende maatschappelijke effecten moeten hebben:

1) onderwijs en jeugdhulp, alléén samen;

2) voor ieder kind een passende plek en gelijke kansen;

3) één basisvoorziening voor alle peuters;

4) samen bouwen aan en werken in IKC’s.

In 2017 is gestart met gezamenlijk (schoolbesturen en gemeente) uitvoering geven aan de bovengenoemde thema’s, zoals onder andere met de harmonisatie van het voorschoolse stelsel en het samen bouwen aan en werken in IKC’s.