Meer
Publicatiedatum: 13-08-2018

Inhoud

Terug

Werken aan intensieve samenwerking tussen consulenten binnen het sociaal domein

Werken aan intensieve samenwerking tussen consulenten binnen het sociaal domein
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Wij werken op verschillende manieren aan een goede samenwerking tussen de consulenten en andere partners binnen het sociale domein. Bijvoorbeeld door;

-3D netwerkbijeenkomsten met vele verschillend partners.

-Het zorgadviesteam en andere overlegvormen.

-De inzet van de 3D procesregisseur.

-Toetsing van rapportages waarbij ook gekeken wordt of er inhoudelijk breed naar een casus is gekeken.

-Door bijscholing.